Kort woordje van de directeur

Onze school legt het accent op 'groeien naar de toekomst'.

 

Het onderwijsaanbod is afgestemd op het kennen en kunnen van elke leerling, op ‘maat' van elke leerling. De juiste balans vinden tussen de algemene vorming, attitudes en een degelijke beroepsopleiding blijft een punt waar wij als school werk van maken.

 

Bovendien bevinden onze jongeren zich in een belangrijke levensfase. Ze zijn volop aan het groeien, letterlijk en figuurlijk en ontkomen niet aan de eisen van een steeds meer vragende maatschappij ...

 

Daarom mag de toets met de werkelijkheid niet ontbreken en verrijken we het dagelijkse lessenpakket met extra activiteiten. Meerdere contacten met bedrijven en de werkvloer (praktijk op verplaatsing, bedrijfsbezoeken, stages …) zijn een reële voorbereiding op het latere leven.

 

We streven er naar dat elke leerling na een kwaliteitsvolle schoolloopbaan gekwalificeerd uitstroomt.

© Tom Bruylandt 2016 - Sint Franciscus School - Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke - Telefoon 09/360 58 43 - directiesfs@sfsvelzeke.be

St-Franciscusschool

Velzeke