Ons school-reglement

Hieronder kan je het schoolreglement lezen. Print je dit graag eens uit, klik hier.

© Tom Bruylandt 2016 - Sint Franciscus School - Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke - Telefoon 09/360 58 43 - directiesfs@sfsvelzeke.be

St-Franciscusschool

Velzeke