Het schoolteam

Een school van buitengewoon onderwijs wordt geleid door een multidisciplinair team.

 

Uiteraard is er een directeur, een technisch adviseur coördinator (TAC), onderwijzend en ondersteunend personeel. Maar daarenboven zijn aan het team paramedici toegevoegd: een logopediste, een psychologe en een verpleegkundige.

 

Bij de leraren maakt men onderscheid tussenleraren ASV (algemene en sociale vorming) en de leraren BGV (beroepsgerichte vorming).

 

Wekelijks is er een vergadering van de cel leerlingenbegeleiding. Deze vergadering is naast directeur, TAC en paramedici, samengesteld uit zowel leraren ASV als leraren BGV. Het doel van deze samenkomst is een optimale begeleiding uitwerken voor de leerlingen die er op dat bepaalde moment nood aan hebben.

© Tom Bruylandt 2016 - Sint Franciscus School - Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke - Telefoon 09/360 58 43 - directiesfs@sfsvelzeke.be

St-Franciscusschool

Velzeke