Studieaanbod

Wij willen aangepast onderwijs verschaffen aan jongens en meisjes vanaf 13 jaar. Omdat elk kind uniek is stemmen wij ons leeraanbod af op elke individuele leerling.

 

Wij richten ons naar jongeren die extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan.

 

  • Het observatiejaar betekent voor vele leerlingen een nieuwe start! Tijdens dit schooljaar maken de leerlingen kennis met de vakken die aan bod komen in de verschillende opleidingen. Op het einde van het schooljaar wordt een keuze gemaakt naar de verdere opleiding toe.

 

  • In de opleidingsfase ligt het accent op de beroepsgerichte vorming. Hier leren leerlingen de basistechnieken van het gekozen beroep.

 

  • De kwalificatiefase is de eindfase van de beroepsgerichte vorming en de verbinding tussen de school en het beroepsleven. Tijdens de stages kunnen de leerlingen heel wat praktische ervaring opdoen. De opleiding wordt bekrachtigd door een kwalificatiegetuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties.

 

  • De integratiefase: Alternerende Beroepsopleiding (ABO)

 

  • Werkervaring in een bedrijf: de cursist gaat 3 dagen per week op stage in een bedrijf of een instelling.
  • Vorming op school: de cursist krijgt 2 dagen per week vorming op school, bestaande uit lessen GASV en BGV. Deze vorming is een ondersteuning van je stage.
  • Als de jongere na afloop van dit extra jaar het minimale vereiste aantal uren behaalt, ontvangt de jongere van het Europees Sociaal Fonds een motivatiepremie van 500 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies hier één van onze opleidingen voor meer info:

© Tom Bruylandt 2016 - Sint Franciscus School - Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke - Telefoon 09/360 58 43 - directiesfs@sfsvelzeke.be

St-Franciscusschool

Velzeke