Onze Visie

In onze visie vinden we enkele stokpaardjes terug die bepalend zijn voor onze schoolcultuur:

 

 

• succeservaring als basis voor de opbouw van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld

 

• zich aanvaard weten en met respect behandeld worden in een opbouwende relatie met medeleerlingen

  en leerkrachten

 

• uitgaan van de positieve mogelijkheden van elke jongere afzonderlijk

 

• de ervaringswereld van de jongeren als begin- en eindpunt nemen voor het organiseren

  van de onderwijsleersituaties

 

• een bestendig contact houden met het thuismilieu in een open relatie

© Tom Bruylandt 2016 - Sint Franciscus School - Penitentenlaan 1, 9620 Velzeke - Telefoon 09/360 58 43 - directiesfs@sfsvelzeke.be

St-Franciscusschool

Velzeke