Onze school

Kort woordje van de directeur

Onze school legt het accent op 'groeien naar de toekomst'.

 

Het onderwijsaanbod is afgestemd op het kennen en kunnen van elke leerling, op ‘maat' van elke leerling. De juiste balans vinden tussen de algemene vorming, attitudes en een degelijke beroepsopleiding blijft een punt waar wij als school werk van maken.

 

Bovendien bevinden onze jongeren zich in een belangrijke levensfase. Ze zijn volop aan het groeien, letterlijk en figuurlijk en ontkomen niet aan de eisen van een steeds meer vragende maatschappij ...

 

Daarom mag de toets met de werkelijkheid niet ontbreken en verrijken we het dagelijkse lessenpakket met extra activiteiten. Meerdere contacten met bedrijven en de werkvloer (praktijk op verplaatsing, bedrijfsbezoeken, stages …) zijn een reële voorbereiding op het latere leven.

 

We streven er naar dat elke leerling na een kwaliteitsvolle schoolloopbaan gekwalificeerd uitstroomt.

Onze Visie

In onze visie vinden we enkele stokpaardjes terug die bepalend zijn voor onze schoolcultuur:• succeservaring als basis voor de opbouw van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld


• zich aanvaard weten en met respect behandeld worden in een opbouwende relatie met medeleerlingen

en leerkrachten


• uitgaan van de positieve mogelijkheden van elke jongere afzonderlijk


• de ervaringswereld van de jongeren als begin- en eindpunt nemen voor het organiseren

van de onderwijsleersituaties


• een bestendig contact houden met het thuismilieu in een open relatie

Studieaanbod

Wij willen aangepast onderwijs verschaffen aan jongens en meisjes vanaf 13 jaar. Omdat elk kind uniek is stemmen wij ons leeraanbod af op elke individuele leerling.

 

Wij richten ons naar jongeren die extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan.

 

Het observatiejaar betekent voor vele leerlingen een nieuwe start! Tijdens dit schooljaar maken de leerlingen kennis met de vakken die aan bod komen in de verschillende opleidingen. Op het einde van het schooljaar wordt een keuze gemaakt naar de verdere opleiding toe.

 

In de opleidingsfase ligt het accent op de beroepsgerichte vorming. Hier leren leerlingen de basistechnieken van het gekozen beroep.

 

De kwalificatiefase is de eindfase van de beroepsgerichte vorming en de verbinding tussen de school en het beroepsleven. Tijdens de stages kunnen de leerlingen heel wat praktische ervaring opdoen. De opleiding wordt bekrachtigd door een kwalificatiegetuigschrift of een getuigschrift van verworven competenties.

 

De integratiefase: Alternerende Beroepsopleiding (ABO)

Na het vijfde jaar kan je bij ons op school de Alternerende Beroepsopleiding volgen. Dit is een opleiding die je helpt om de kloof tussen de school en het arbeidsmilieu te verkleinen en de kansen op tewerkstelling te vergroten. ABO wordt georganiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De individuele aanpak bestaat uit 2 belangrijke delen:

 

Werkervaring in een bedrijf: de cursist gaat 3 dagen per week op stage in een bedrijf of een instelling.

Vorming op school: de cursist krijgt 2 dagen per week vorming op school, bestaande uit lessen GASV en BGV. Deze vorming is een ondersteuning van je stage.

Als de jongere na afloop van dit extra jaar het minimale vereiste aantal uren behaalt, ontvangt de jongere van het Europees Sociaal Fonds een motivatiepremie van 500 euro.

Doorstroommogelijkheden

Na het voltooien van het observatiejaar kiest de leering een opleiding: 

  1. Basis Horeca
  2. Basis Logistiek Onderhoud
  3. Basis Hout
  4. Basis groenvoorziening en -decoratie

Bekijk hier onze opleidingen

GROOTKEUKEN-MEDEWERKER

Grootkeuken medewerker

Help je graag bij het bereiden van maaltijden: groenten reinigen, snijden en verwerken? Werk je graag in team en wil je bijleren op vlak van snijtechnieken, reinigen van vis, voorbereiden van vlees, ingrediënten inschatten?

Dan is een opleiding grootkeukenmedewerker geknipt voor jou!

Doelstelling

Binnen de opleiding grootkeukenmedewerker krijgen de jongeren een basisopleiding in de verschillende taken van een grootkeuken zodat ze later als grootkeukenmedewerker in rusthuis, ziekenhuis, traiteurdienst, grootwarenhuis of restaurant kunnen tewerkgesteld worden.

Aanbod

Stage

In de kwalificatiefase worden stages georganiseerd:

 

in het 4de jaar: max. 15 dagen

 

in het 5de jaar: max. 30 dagen

Logistiek assistent

Logistiek assistent

Ga je graag met mensen om dan schakelen wij je in ter ondersteuning van een zorgteam van huishoudelijke taken, maaltijdgebeuren, bedopmaak tot betrekking bij animatie en kleine beperkte administratieve taken.

Op deze wijze kan je een toegevoegde waarde leveren aan de begeleiding van bewoners/patiënten onder de coördinatie van het verpleegkundig zorgteam.

Doelstelling

Binnen de opleiding logistiek assistent krijgen de jongeren een basisopleiding in de verschillende taken van een logistiek assistent zodat ze later als logistiek medewerker in een woon- en zorgcentrum kunnen tewerkgesteld worden.

Aanbod

Stage

In de kwalificatiefase worden stages georganiseerd:

 

in het 4de jaar: max. 15 dagen

 

in het 5de jaar: max. 30 dagen

Onderhouds-assistent

Onderhoudsassistent

Zin in een opleiding vol afwisseling? Wij bieden je een combinatie van houtbewerking, bouw en tuinbouw binnen één opleiding.

Dit is natuurlijk een pluspunt naar latere werkgelegenheid!

Doelstelling

De jongeren krijgen een algemene beroepsopleiding binnen één opleiding. Naast de algemene en sociale vorming leert de jongere technieken en vaardigheden kenmerkend voor de gekozen beroepsopleiding.

Binnen de opleiding onderhoudsassistent krijgen de jongeren een basisopleiding in hout, bouw en tuinbouw zodat ze later als onderhoudsman kunnen tewerkgesteld worden.

Aanbod

Stage

In de kwalificatiefase worden stages georganiseerd:

 

in het 4de jaar: max. 15 dagen

 

in het 5de jaar: max. 30 dagen

Werkplaats-schrijnwerker

Werkplaatsschrijnwerker

In deze opleiding bieden wij je een waaier aan technieken om hout te verwerken, te verzagen en te behandelen.

Tenslotte maak je er je eigen kunstwerk van door te leren spelen met kleuren en verftechnieken.

Doelstelling

De jongeren krijgen een algemene beroepsopleiding binnen één opleiding. Naast de algemene en sociale vorming leert de jongere technieken en vaardigheden kenmerkend voor de gekozen beroepsopleiding.

Binnen de opleiding werkplaatsschrijnwerker krijgen de jongeren een basisopleiding in schrijnwerk zodat ze later als schrijnwerker kunnen tewerkgesteld worden.

Aanbod

Stage

In de kwalificatiefase worden stages georganiseerd:

 

in het 4de jaar: max. 15 dagen

 

in het 5de jaar: max. 30 dagen

Schoolreglement